Skip to main content

Čo je SMA

Spinálna svalová atrofia, známa pod skratkou SMA je dedičné neurodegeneratívne ochorenie