Skip to main content

Lieky a SMA

Každý spôsob liečby má svoje výhody aj nevýhody, každý je vhodný pre inú cieľovú skupinu. Za posledný rok sa na Slovensku stali veľké zmeny, výsledkom ktorých je, že všetci pacienti s diagnózou spinálna svalová atrofia by mali mať medikamentóznu liečbu plne hradenú zdravotnou poisťovňou.

Ak poznáte vo svojom okolí niekoho, kto má diagnostikovanú a geneticky potvrdenú SMA a napriek tomu, nie je liečený žiadnym dostupným liekom, nech kontaktuje svojho neurológa alebo neurológa v jednom zo spádových centier – Bratislava, Banská Bystrica, Košice.


SPINRAZA (nusinersen)
Viac info o lieku
 • predajca BIOGEN
 • prvý schválený liek na liečbu spinálnej muskulárnej atrofie ( „SMA“)
 • na Slovensku kategorizovaný od augusta 2018, v USA od decembra 2016.
 • liečbu indikuje ošetrujúci lekár - neurológ podľa zdravotného stavu pacienta
 • terapia je zameraná na záložný gén SMN2. SMN2 gén produkuje iba nedostatočné množstvo SMN proteínu a tým len čiastočne nahrádza stratu/deléciu SMN1 génu. SMN2 je stimulovaný na vytváranie plnohodnotnej SMN bielkoviny. Spinraza obsahuje tzv. Antisense oligonukleotidy (ASO), ktoré ovplyvňujú splicing mRNA na chromozóme 5. ASO sa selektívne viažu na cieľovú RNA a regulujú expresiu génu. Tento proces má potenciál zvýšiť množstvo funkčného SMN proteínu u SMA pacientov.
 • liečivo pôsobí priamo na neuróny v centrálnom nervovom systéme (CNS) a teda rieši primárny problém spinálnej svalovej atrofie a to degeneráciou motoneurónov v sivej hmote miechy
 • výskum trval viac ako osem rokov, najdlhší program klinických štúdií so zameraním na SMA
 • podáva sa intratekálne (“IT”) do miechového kanála, priamo do mozgovomiešneho moku. IT punkciou v spodnej časti chrbta sa odoberie 5ml mozgovomiešneho moku, ktoré sú nahradené 5 ml liečiva.
 • dávka 12mg (5 mL)
 • pacienti so SMA dostanú štyri „nasycovacie dávky“ behom prvých dvoch mesiacov liečby, ďalšie udržiavacie dávky“ dostáva pacient každé štyri mesiace po celý svoj život
 1. rozpätie medzi prvou a druhou dávkou je 14 dní
 2. rozpätie medzi druhou a treťou dávkou je 14 dní
 3. rozpätie medzi treťou a štvrtou dávkou je 30 dní
 4. rozpätie medzi štvrtou dávkou a každou nasledujúcou dávkou je 4 mesiace
 • pre dosiahnutie najvyššieho účinku liečiva je vhodné, aby liečba začala čo najskôr od zistenia diagnózy
 • najčastejšie vedľajšie účinky sú infekcia dolných dýchacích ciest, horúčka, zápcha, bolesť hlavy, vracanie, bolesť chrbta a syndróm po lumbálnej punkcii
 • po podaní môžu vzniknúť problémy s nízkym počtom krvných doštičiek, koagulopatiou (porucha zrážanlivosti krvi) a obličková toxicita
Zdroje
ZOLGENSMA (onasemnogene abeparvovec – xioi)
Viac info o lieku
 • predajca NOVARTIS
 • na Slovensku kategorizovaný od januára 2024, na výnimku od roku 2020
 • liečbu indikuje ošetrujúci lekár - neurológ podľa zdravotného stavu pacienta
 • jediná jednorazová génová terapia, ktorá zastaví progres spinálnej muskulárnej atrofie ( „SMA“), je podávaná intravenózne (infúziou do žily)
 • zameriava sa na základnú genetickú príčinu SMA nahradením chýbajúceho alebo nefunkčného génu SMN1. Pomocou vektoru vyrobeného z vírusu nazývaného adeno-asociovaný vírus 9 (AAV9) je SMN gén dopravený do bunkového jadra, kde vytvára tzv. epizóm kruhovitého tvaru, ktorý ostáva inkorporovaný do jadra neurónov - buniek, ktoré sa počas celej dĺžky svojho života nedelia. Tento proces vedie ku kontinuálnej produkcii SMN proteínu, ktorý je nevyhnutný na prežívanie motoneurónov inervujúcich kostrové svaly. 
 • pred podaním Zolgensma sa musí určiť hladina protilátok AAV9 z krvných testov
 • schválený pre deti mladšie ako 2 roky - diagnóza je stanovená hneď pri narodení (novorodenecký skríning – pre-symptomatickí pacienti), dieťa má do 3 kópii génu SMN2, ďalej pre pacientov s typom SMA1 a váhou do 13,5kg (symptomatickí pacienti), podanie do 24. mesiaca života

vedľajšie účinky 

 • zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov môže spôsobiť akútne (závažné) poškodenie pečene/zlyhanie pečene
 • po podaní môže dôjsť k zníženiu krvných doštičiek 
 • vracanie

 • pacienti dostávajú perorálne kortikosteroidy pred aj po podaní infúzie, pravidelne sa robia krvné testy a sleduje sa funkcia pečene
 • pred podaním Zolgensma sa odporúča ochrana očkovaním proti chrípke a respiračnému syncyciálnemu vírusu (RSV)
 • po podaní Zolgensma sa v stolici SMA pacienta môže dočasne nachádzať malé množstvo Zolgensmy, pri priamom kontakte s odpadom treba počas prvého mesiaca po infúzii dodržiavať správnu hygienu rúk 
   Zdroje
   EVRYSDI (risdiplam)
   Viac info o lieku
   • predajca ROCHE
   • na Slovensku kategorizovaný v apríli 2023
   • liečbu indikuje ošetrujúci lekár - neurológ podľa zdravotného stavu pacienta
   • jediná perorálna, neinvazívna liečba SMA, ktorá je podávaná v domácom prostredí. Nevyžaduje si žiadne monitorovanie, testovanie, ihly a ani pobyty v nemocnici
   • z lekárne by sa liek mal prevziať v suspenznej forme - tekutý roztok, ktorého presné dávkovanie určuje lekár - neurológ.
   • Evrysdi denne pôsobí na udržanie hladiny SMN proteínu vo všetkých vaskularizovaných tkanivách
   • Evrysdi je systémovým liekom, je navrhnutý tak, aby pomáhal produkovať SMN proteín v celom tele. Pôsobí na podobnom princípe ako Spinraza a teda ako modifikátor zostrihu mRNA pre záložný SMN2 gén. Na rozdiel od Spinrazy, nefunguje na princípe “antisense oligonukleotidov”, ale na báze malých molekúl, vďaka ktorým dôjde k syntéze vyššieho množstva plnohodnotného SMN proteínu.  
   • schválený je pre všetky typy SMA a aj pre všetky vekové kategórie
   • liek treba užívať každý deň v približne rovnakom čase po jedle alebo dojčení
   • nemôže sa miešať s umelým mliekom ani s mliekom, užiť do 5 minút od natiahnutia do injekčnej striekačky
   • môže sa podávať cez nazogastrickú alebo gastrostomickú sondu (PEG), po podaní treba sondu prepláchnuť vodou
   • presné dávkovanie vám určí váš lekár a aj ako postupovať ak dávku vynecháte/užijete neskôr

   vedľajšie účinky

   • dospelí a deti (SMA 2 a SMA 3)
   • horúčky, hnačka, vyrážky

   • dojčatá (SMA 1)
   • horúčky, hnačka, vyrážky, nádcha, kýchanie, bolesť hrdla (infekcia horných dýchacích ciest), pľúcna infekcia (infekcia dolných dýchacích ciest), zápcha, vracanie, kašeľ
   Zdroje